Oud voor Behoud

Oud voor Behoud in de media

Oud voor Behoud in de media

Publicatie in Autovisie

Stichting Oud voor Behoud draagt bij aan positief imago Klassiekerrijder

Ze mengen zich bewust niet in de milieudiscussie rond oldtimers, maar willen met de stichting Oud voor Behoud wel iets doen aan natuurbehoud. Simpelweg omdat ze daar regelmatig van genieten. “Als oldtimerbezitter stuur je vaak door de prachtigste natuur en om deze te behouden willen we met deze stichting graag een bijdrage leveren,” zegt Dick Keeven als voorzittter van de Oldtimer-stichting. De stichting gebruikt de opbrengsten van sponsorgelden en verkoop van merchandise om een financiële bijdrage te leveren aan het natuur- en bosbehoud in Nederland. “Wij zien het als onze taak om het geld bij elkaar te brengen, Staatsbosbeheer zorgt voor de beste besteding”.

Daarnaast heeft de stichting ook als doelstelling “een positieve bijdrage te leveren aan het milieubewustzijn van de bezitters en liefhebbers van Klassiekers en Oldtimers.” Dat wil men onder meer bereiken door informatie te verspreiden over milieubevorderende maatregelen voor het gebruik van klassiekers. “Als voorbeeld noem ik de elektronische ontsteking die verkrijgbaar zijn voor veel klassiekers. Door toepassing van die moderne techniek lever je toch weer een kleine bijdrage aan het milieu. We willen geen deuren intrappen en weten bij het starten van een oldtimer al dat je niet voor een A-label in aanmerking komt. De FEHAC voert de milieudiscussie en gebruikt haar deskundigheid om onze belangen te behartigen. Dat doen ze goed en daar bemoeien wij ons niet mee. Zij juichen ons initiatief overigens wel nadrukkelijk toe.” Op deze manier wil de stichting Oud voor Behoud een bijdrage leveren aan een positief imago van de Klassiekerrijder.